Bài 3 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 42 tập bản đồ Sử 11. Nhận xét về mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế với chuyển biến về xã hội Việt Nam

Quảng cáo

Đề bài

 Qua bài học, em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế với chuyển biến về xã hội Việt Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung bài học để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

* Nhận xét

Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã kéo theo sự biến đổi về mặt xã hội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close