Bài 1 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 42 tập bản đồ Sử 11. Hãy nêu những chuyển biến chính về kinh tế của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu những chuyển biến chính về kinh tế của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những chuyển biến về kinh tế

Lời giải chi tiết

Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close