Bài 2 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 42 tập bản đồ Sử 11. Quan sát các bức ảnh dưới đây, kết hợp với nội dung SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các bức ảnh dưới đây, kết hợp với nội dung SGK, em hãy:

- Ghi tên cho các bức ảnh trên.

- Kể tên các lực lượng xã hội mới được hình thành ở nước ta do cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nêu những chuyển biến về xã hội

Lời giải chi tiết

* Các lực lượng xã hội mới được hình thành ở nước ta do cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp:

Công nhân, tư sản, tiểu tư sản thành thị.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close