Bài 3 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 2 - Hội chợ ở Đức (tranh vẽ) trong SGK

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 2 - Hội chợ ở Đức (tranh vẽ) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng. 

1. Tranh vẽ miêu tả hoạt động gì?

☐ Cảnh lễ hội làng nghề ở Đức.

☐ Cảnh mua bán tập nập tại một hội chợ ở Đức.

☐ Cảnh triển lãm hàng hóa ngoài trời ở Đức.

2. Những hoạt động buôn bán này ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu?

☐ Dẫn tới sự ra đời các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán.

☐ Dẫn tới sự ra đời của các lãnh địa.

☐ Dẫn tới sự ra đời các thành phố lớn, gọi là các thành thị trung đại.

3. Cư dân chủ yếu trong các thành thị trung đại là lực lượng nào?

☐ Lãnh chúa

☐ Nông nô 

☐ Thợ thủ công và thương nhân

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Sự xuất hiện của các thành thị trung đại

Lời giải chi tiết

1. Tranh vẽ miêu tả hoạt động gì?

☒ Cảnh mua bán tập nập tại một hội chợ ở Đức.

2. Những hoạt động buôn bán này ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu?

☒ Dẫn tới sự ra đời các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán.

☒ Dẫn tới sự ra đời các thành phố lớn, gọi là các thành thị trung đại.

3. Cư dân chủ yếu trong các thành thị trung đại là lực lượng nào?

☒ Thợ thủ công và thương nhân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài