Bài 1 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 3 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a) Tô màu đỏ vào mũi tên trên lược đồ chỉ sự xâm nhập của các bộ tộc người Giéc-man vào quốc gia cổ đại Rô-ma.

b) Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ tên các vương quốc mà người Giéc-man đã thành lập khi tràn vào quốc gia cổ đại Rô-ma.

c) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1. Sự xâm nhập của các bộ tộc người Giéc-man vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma diễn ra vào thời gian nào?

☐ Thế kỉ III.              ☐ Thế kỉ IV.

☐ Thế kỉ V.               ☐ Thế kỉ VI.

2. Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành gồm các tầng lớp nào?

☐ Lãnh chúa.        ☐ Nông nô.             

☐ Nô lệ                 ☐ Nông dân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

Lời giải chi tiết

a), b)

Lược đồ sự xâm nhập của các bộ tộc người Giéc-man vào lãnh thổ quốc gia cổ đại Rô-ma

c)

1. ☒ Thế kỉ V.

2.

☒ Lãnh chúa.           

☒ Nông nô.            

☒ Nô lệ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài