Bài 2 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 4 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 1 - Lâu đài và thành quách của lãnh chúa trong SGK

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 1 - Lâu đài và thành quách của lãnh chúa trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với những ý em cho là đúng.

1. Lãnh chúa phong kiến thường tổ chức lãnh địa như thế nào?

☐ Lãnh chúa xây dựng nơi ở của mình như những pháo đài kiên cố, có hào sâu, tường cao bao quanh.

☐ Lãnh chúa xây dựng nhà cửa cho nông nô ở, giao đất canh tác cho nông nô sử dụng và thu tô, thuế.

☐ Phần đất đai xung quanh lâu đài bao gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ… lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng và thu tô, thuế.

2. Cuộc sống của lãnh chúa trong các lãnh địa phong kiến diễn ra như thế nào?

☐ Lãnh chúa cũng lao động, sinh hoạt như nông nô.

☐ Lãnh chúa không bao giờ phải lao động; suốt ngày chỉ luyện tập cung, kiếm, cưỡi ngựa hoặc tổ chức tiệc tùng, hội hè trong những lâu đài nguy nga, tráng lệ

☐ Những ngày mùa thì lãnh chúa lao động như nông nô. Những ngày nhàn rỗi thì lãnh chúa tổ chức tiệc tùng, hội hè trong những lâu đài nguy nga, tráng lệ.

3. Cuộc sống của nông nô trong các lãnh địa phong kiến diễn ra như thế nào?

☐ Nông nô bị lãnh chúa đối xử rất tàn nhẫn.

☐ Nông nô tự canh tác trên các mảnh đất của mình và đối xử bình đẳng với lãnh chúa.

☐ Nông nô phải đi làm thuê trên ruộng đất canh tác của lãnh chúa, phải lao động cực khổ và nộp nhiều tô, thuế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Lãnh địa phong kiến

Lời giải chi tiết

1. Lãnh chúa phong kiến thường tổ chức lãnh địa:

☒ Lãnh chúa xây dựng nơi ở của mình như những pháo đài kiên cố, có hào sâu, tường cao bao quanh.

☒ Phần đất đai xung quanh lâu đài bao gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ… lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng và thu tô, thuế.

2. Cuộc sống của lãnh chúa trong các lãnh địa phong kiến diễn ra:

☒ Lãnh chúa không bao giờ phải lao động; suốt ngày chỉ luyện tập cung, kiếm, cưỡi ngựa hoặc tổ chức tiệc tùng, hội hè trong những lâu đài nguy nga, tráng lệ.

3. Cuộc sống của nông nô trong các lãnh địa phong kiến diễn ra:

☒ Nông nô bị lãnh chúa đối xử rất tàn nhẫn.

☒ Nông nô phải đi làm thuê trên ruộng đất canh tác của lãnh chúa, phải lao động cực khổ và nộp nhiều tô, thuế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài