Bài 3 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 34 tập bản đồ Sử 9. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

Lược đồ chiến dịch Tây Bắc

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công; màu xanh vào kí hiệu chỉ quân Pháp rút chạy.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

* Chiến dịch Tây Bắc nổ ra ngày nào?

☐ Ngày 14 – 11 – 1951.

☐ Ngày 23 – 2 – 1952.

☐ Ngày 14 – 10 – 1952.

☐ Ngày 8 – 4 – 1953.

* Mục tiêu của ta trong chiến dịch Tây Bắc là gì?

☐ Tập dượt cách đánh địch ở địa bàn rừng núi.

☐ Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng đất đai và nhân dân.

☐ Mở rộng căn cứ địa kháng chiến và phát triển chiến tranh du kích.

☐ Phá vỡ Hành lang Đông – Tây của địch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục IV. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường

Lời giải chi tiết

Lược đồ chiến dịch Tây Bắc 

* Chiến dịch Tây Bắc nổ ra ngày nào?

☒ Ngày 14 – 10 – 1952.

* Mục tiêu của ta trong chiến dịch Tây Bắc là gì?

☒ Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng đất đai và nhân dân.

☒ Mở rộng căn cứ địa kháng chiến và phát triển chiến tranh du kích.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài