Bài 1 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 33 tập bản đồ Sử 9. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

+) Dùng bút màu đen tô đậm Đường số 4 và Hành lang Đông - Tây trên lược đồ.

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công, truy kích địch; màu xanh vào kí hiệu chỉ quân Pháp rút chạy.

+) Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Âm mưu của Pháp trong “Kế hoạch Rơ-ve” là gì?

☐ “Khóa cửa biên giới Việt – Trung” bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4.

☐ Chiếm lại các cứ điểm trên Đường số 4 đã bị ta giành trong chiến dịch Việt Bắc.

☐ Tấn công, càn quét lớn vào Việt Bắc để dồn dân ra khỏi căn cứ cách mạng của ta.

☐ “Cô lập Căn cứ địa Việt Bắc” với đồng bằng Liên khu III và IV của ta bằng “Hành lang Đông - Tây”.

Trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, quân ta đã giành được thắng lợi gì?

☐ Giải phóng vùng biên giới Việt - Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập.

☐ Phá vỡ “Hành lang Đông - Tây” của địch ở Hòa Bình.

☐ Phá vỡ thế bao vây của địch đối với “Căn cứ địa Việt Bắc”.

☐ Buộc Pháp phải kí kết hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1.  Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

Lời giải chi tiết

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

* Âm mưu của Pháp trong “Kế hoạch Rơ-ve” là gì?

☒ “Khóa cửa biên giới Việt – Trung” bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4.

☒ “Cô lập Căn cứ địa Việt Bắc” với đồng bằng Liên khu III và IV của ta bằng “Hành lang Đông – Tây”.

* Trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950, quân ta đã giành được thắng lợi gì?

☒ Giải phóng vùng biên giới Việt – Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập.

☒ Phá vỡ “Hành lang Đông – Tây” của địch ở Hòa Bình.

☒ Phá vỡ thế bao vây của địch đối với “Căn cứ địa Việt Bắc”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài