Bài 3 trang 31 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 11. Trình bày diễn biến chính giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày diễn biến chính giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất theo các mốc thời gian sau:

- Ngày 28 - 7 - 1914:

- Đầu tháng 8 - 1914:

- Năm 1915:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Diễn biến của chiến tranh

Lời giải chi tiết

- Ngày 28-7-1914: Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi.

- Đầu tháng 8-1914: 1/8/1914, Đức tuyên chiến với Nga; 3/8/1914, Đức tuyên chiến với Pháp; 4/8/1914, Anh tuyên chiến với Đức.

- Năm 1915: Đức dồn binh lực sang Mặt trận phía Đông cùng Áo-Hung tấn công Nga quyết liệt. Cuối năm, Đức-Nga đều ở trong thế cầm cự trên một mặt trận dài 1 200km, từ sông Đơ-nhi-ép đến vịnh Ri-ga

- Năm 1916: Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-doong.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 32 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 11. Những sự kiện chính trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ nhất

 • Bài 5 trang 32 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 32 sách bài tập Lịch sử 11. Nét nổi bật trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giói thứ nhất

 • Bài 6 trang 33 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 11. Hậu quả nặng nề do cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra

 • Bài 7 trang 33 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 33 sách bài tập Lịch sử 11. Những thay đổi của bản đồ châu Âu trước và sau chiến tranh thế giới

 • Bài 8 trang 34 SBT sử 11

  Giải bài 8 trang 34 sách bài tập Lịch sử 11. Nêu cảm nghĩ của em về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Quảng cáo
list
close
Gửi bài