Bài 28 trang 112 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 112 VBT toán 8 tập 1. Các câu sau đúng hay sai ? a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng thẳng hàng...

Quảng cáo

Đề bài

 Các câu sau đúng hay sai ?

a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng thẳng hàng.

b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một trục thì có chu vi bằng nhau.

c) Một đường tròn có vô số trục đối xứng.

d) Một đoạn thẳng chỉ có một trục đối xứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

- Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng \(d\) nếu \( d\) là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

- Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng \(d\) nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua đường thẳng \(d\) và ngược lại.

- Đường thẳng \(d\) gọi là trục đối xứng của hình \(H\) nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình \(H\) qua đường thẳng \(d\) cũng thuộc hình \(H.\)

Lời giải chi tiết

Các câu a, b, c đúng.

Câu d) sai, vì một đoạn thẳng có hai trục đối xứng (là đường thẳng chứa nó và đường trung trực của đoạn thẳng đó). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6. Đối xứng trục
Gửi bài