Bài 27 trang 112 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 112 VBT toán 8 tập 1. Trong các biển báo giao thông sau đây, biển nào có trục đối xứng ?...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các biển báo giao thông sau đây, biển nào có trục đối xứng ?

a) Biển báo nguy hiểm: đường hẹp hai bên (h.\(40a\))

b) Biển báo nguy hiểm: đường giao với đường sắt có rào chắn (h.\(40b\))

c) Biển báo nguy hiểm: đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (h.\(40c\))

d) Biển báo nguy hiểm khác (h.\(40d\))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Đường thẳng \(d\) gọi là trục đối xứng của hình \(H\) nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình \(H\) qua đường thẳng \(d\) cũng thuộc hình \(H.\)

Lời giải chi tiết

Chỉ có một biển báo giao thông không có trục đối xứng. Các biển có trục đối xứng ở các hình a, b, d. 

Chú ý:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6. Đối xứng trục
Gửi bài