Giải bài 27.1 trang 46 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình dạng, vi khuẩn có thể chia làm mấy nhóm? Hãy sắp xếp các vi khuẩn trong Hình 27 vào các nhóm hình dạng chò phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Câu hỏi 27.1. Dựa vào hình dạng, vi khuẩn có thể chia làm mấy nhóm? Hãy sắp xếp các vi khuẩn trong Hình 27 vào các nhóm hình dạng chò phù hợp.

 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình dạng, vi khuẩn có thể chia thành các nhóm: Hình que; hình cầu; hình xoắn

Quan sát hình 27 ta thấy các vi khuẩn trong hình có một số hình dạng như sau:

Lời giải chi tiết

Dựa vào hình dạng, vi khuẩn có thể chia thành các nhóm: Hình que; hình cầu; hình xoắn.

Ba nhóm hình dạng chính của vi khuẩn trong hình 27:

- Hình que: a, c

- Hình cầu: b, d

- Hình xoắn: e, g

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close