Giải bài 23.2 trang 39 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy viết tên các hệ cơ quan được thể hiện trong Hình 23.2 cho phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Câu hỏi 23.2. Hãy viết tên các hệ cơ quan được thể hiện trong Hình 23.2 cho phù hợp.

Lời giải chi tiết

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close