Giải bài 22.2 trang 37 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành các quá trình sống sơ bản còn thiếu ở cột A và nối với nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Câu hỏi 22.2. Hoàn thành các quá trình sống sơ bản còn thiếu ở cột A và nối với nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cơ thể là một cá thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản:

- Cảm ứng và vận động: Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường.

- Dinh dưỡng: Quá trình lấy thức ăn, nước.

- Sinh trưởng: Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước.

- Sinh sản: Quá trình tạo ra con non.

- Hô hấp: Quá trình lấy oxygen và thải cacbon dioxide thông qua hoạt động hít vào, thở ra.

- Bài tiết: Quá trình loại bỏ các chất thải.


Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close