Bài 2 trang 63 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 63 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai.

☐ Trật tự thế giới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí kết tại Véc-xai và Oa-sinh-tơn gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhton.

☐ Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã giải quyết được những mâu thuẫn, bất đồng trong các nước tư bản.

☐ Các nước Đức, Áo - Hung giành được nhiều món lợi sau khi xác lập trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.

☐ Nhằm duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên - một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên - đuợc thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

☐ Trong những năm 1924 - 1929, các nước tư bản đều lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị trầm trọng.

☐ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) diễn ra trầm trọng nhất vào năm 1932.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là:

☒ Trật tự thế giới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí kết tại Véc-xai và Oa-sinh-tơn gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhton.

☒ Nhằm duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên - một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên - đuợc thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

☒ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) diễn ra trầm trọng nhất vào năm 1932.

* Câu sai là:

☒ Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã giải quyết được những mâu thuẫn, bất đồng trong các nước tư bản.

☒ Các nước Đức, Áo - Hung giành được nhiều món lợi sau khi xác lập trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.

☒ Trong những năm 1924 - 1929, các nước tư bản đều lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị trầm trọng.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 64 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước châu Âu năm 1923 so với năm 1914

 • Bài 4 trang 65 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 65 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những hiểu biết của em về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

 • Bài 5 trang 65 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 65 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao khủng hoảng kinh tế lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

 • Bài 1 trang 61 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 61 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo
list
close
Gửi bài