Giải bài 2 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Dựa vào biểu đồ hình 19.1 trong SGK, điền vào chỗ trống tỉ lệ các thành phần chủ yếu trong đất: - Nước: - Chất hữu cơ: - Không khí: - Chất vô cơ:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào biểu đồ hình 19.1 trong SGK, điền vào chỗ trống tỉ lệ các thành phần chủ yếu trong đất:

- Nước:

- Chất hữu cơ:

- Không khí:

- Chất vô cơ:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào biểu đồ hình 19.1 trong SGK:

Hình 19.1. Tỉ lệ các thành phần có trong đất

Lời giải chi tiết

- Nước: 25%.

- Chất hữu cơ: 5%.

- Không khí: 25%.

- Chất vô cơ: 45%.

Tải về

Quảng cáo
close