Giải bài 2 trang 51 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tải về

Dựa vào thông tin trong cột A, em hãy đánh dấu (X) vào cột B các chính sách thể hiện chính sách đồng hoá về văn hoá của chính quyền đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào thông tin trong cột A, em hãy đánh dấu (X) vào cột B các chính sách thể hiện chính sách đồng hoá về văn hoá của chính quyền đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

A

B

Bắt nộp những thứ lâm, thổ sản quý 

 

Truyền bá nho giáo    

 

Cướp ruộng đất lập đồn điền 

 

Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt

 

Bắt nhân dân ta thay đổi phong tục, tạp quán           

 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin trang 82 SGK

Lời giải chi tiết

A

B

Bắt nộp những thứ lâm, thổ sản quý 

 

Truyền bá nho giáo    

x

Cướp ruộng đất lập đồn điền 

 

Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt

x

Bắt nhân dân ta thay đổi phong tục, tạp quán           

x

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close