Bài 2 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 5 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy:

1. Tô màu khác nhau vào lãnh thổ từng nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

2. Điền tên các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) vào lược đồ cho đúng. 

3. Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

a) Các nước Cộng hòa Xô viết nào của Liên Xô trước đây (đến ngày 25-12-1991) nay không nằm trong cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)?

☐ Extônia                          

☐ Mônđôva

☐ Latvia

☐ Bêlarut

☐ Acmênia

☐ Litva

☐ Grudia

☐ Cacdăcxtan

b) Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) gồm bao nhiêu nước?

☐ 10 nước.

☐ 11 nước.

☐ 12 nước.

☐ 13 nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự khủng hoảng và tan rã của liên bang Xô viết

Lời giải chi tiết

a) Các nước Cộng hòa Xô viết nào của Liên Xô trước đây (đến ngày 25-12-1991) nay không nằm trong cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)?

☒ Extônia                          

☒ Latvia

☒ Litva

☒ Grudia

b) Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) gồm bao nhiêu nước?

☒ 11 nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài