Bài 1 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 5 tập bản đồ Sử 9. Hãy nối những sự kiện với thời gian cho phù hợp

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối những sự kiện trong khung màu xanh với thời gian trong khung màu đỏ cho phù hợp để thấy được công cuộc cải tổ ở Liên Xô diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự khủng hoảng và tan rã của liên bang Xô viết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài