Bài 2 trang 47 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 47 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào hình 52 và nội dung SGK, hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 52 và nội dung SGK, hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng về mục đích chủ yếu của Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt

A. thống nhất tổ chức để dễ hoạt động

B. biểu dương sức mạnh quần chúng

C. củng cố tăng cường khối đoàn kết toàn dân, phát triển lực lượng chính trị của cuộc kháng chiến

D. xây dựng, phát triển lực lượng chính trị của quần chúng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951)

Lời giải chi tiết

Mục đích chủ yếu của Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt là củng cố tăng cường khối đoàn kết toàn dân, phát triển lực lượng chính trị của cuộc kháng chiến.

Chọn: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải