Giải bài 2 trang 39 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Có ba cái hộp, hộp thứ nhất chứa 2 quả cầu dán nhãn A, B;

Quảng cáo

Đề bài

Có ba cái hộp, hộp thứ nhất chứa 2 quả cầu dán nhãn A, B; Hộp thứ hai chứa 3 quả cầu dán nhãn a, b, c. Hộp thứ ba có 2 quả cầu dán nhãn 1, 2. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên một quả cầu.

a) Hãy vẽ sơ đồ cây để thể hiện tất cả các kết quả có thể xảy ra.

b) Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Lời giải chi tiết

a) Sơ đồ cây

 

b) Thực hiện 3 công đoạn:

- Chọn quả cầu ở hộp thứ nhất: có 2 cách

- Chọn quả cầu ở hộp thứ hai: có 3 cách

- Chọn quả cầu ở hộp thứ ba: có 2 cách

Theo quy tắc nhân: Có 2.3.2=12 kết quả có thể xảy ra

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close