Giải bài 2 trang 21 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Tải về

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng. 1. Ai Cập nằm ở khu vực nào hiện nay? A. Đông Bắc châu Phi. C. Tây Bắc châu Phi B. Đông Nam châu Phi. D. Tây Nam châu Phi.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.

1

Ai Cập nằm ở khu vực nào hiện nay?

A. Đông Bắc châu Phi.                                C. Tây Bắc châu Phi

B. Đông Nam châu Phi.                               D. Tây Nam châu Phi.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 33 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Ai Cập nằm ở khu vực Đông Bắc châu Phi.      

Loigiaihay.com

2

Vùng Hạ Ai Cập nằm ở khu vực nào của Ai Cập?

A. Đông Ai Cập.                                           C. Nam Ai Cập.

B. Tây Ai Cập.                                              D. Bắc Ai Cập.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục I, trang 33 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Vùng Hạ Ai Cập nằm ở khu vực Bắc Ai Cập

Loigiaihay.com

3

Vùng Thượng Ai Cập nằm ở khu vực nào của Ai Cập?

A. Đông Ai Cập.                                           C. Nam Ai Cập.

B. Tây Ai Cập.                                              D. Bắc Ai Cập.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục I, trang 33 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Vùng Thượng Ai Cập nằm ở Nam Ai Cập.

Loigiaihay.com

4

Dựa vào nội dung mục I, trang 33 SGK

Phương pháp giải:

Khoảng thời gian nào nước sông Nin dâng cao, tràn lên hai bên bờ sông?

A. Tháng 5 đến tháng 7.                              C. Tháng 10 đến tháng 12.

B. Tháng 7 đến tháng 10.                            D. Tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Khoảng thời gian nào nước sông Nin dâng cao, tràn lên hai bên bờ sông là từ tháng 7 đến tháng 10.      

Loigiaihay.com

5

Dựa vào nội dung mục I, trang 33 SGK:

"Từ tháng 3, cư dân bắt đầu thu hoạch và tích trữ lúa mì"

Phương pháp giải:

Khoảng thời gian nào cư dân Ai Cập cổ đại thu hoạch và tích trữ lúa mì?

A. Tháng 1 đến tháng 3.                               C. Tháng 7 đến tháng 9.

B. Tháng 3 đến tháng 6.                               D. Tháng 9 đến tháng 12.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 cư dân Ai Cập cổ đại thu hoạch và tích trữ lúa mì

Loigiaihay.com

6

Dựa vào nội dung mục II trang 34 SGK để trả lời

Phương pháp giải:

Vị vua nào đã thống nhất Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập theo truyền thuyết?

A. Vua Na-mơ.                                            C. Vua Thớt-mo (Thutmose).

B. Vua Tu-tan-kha-mun.                              D. Vua Ram-sét.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Vị vua  Vua Na-mơ đã thống nhất Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập theo truyền thuyết

Loigiaihay.com

7

Dựa vào nội dung mục II trang 34 SGK để trả lời

Phương pháp giải:

Đứng đầu nhà nước cổ đại Ai Cập là

A. tế tướng.                                                  C. tướng lĩnh.

B. pha-ra-ông.                                              D. tu sĩ.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Đứng đầu nhà nước cổ đại Ai Cập là pha-ra-ông.         

Loigiaihay.com

8

Dựa vào nội dung mục III trang 35 SGK để trả lời

Phương pháp giải:

Chữ viết ban đâu của người Ai Cập là loại chữ

A. hình nêm.                                              C. La Mã.

B. tượng hình.                                            D. tiểu triện.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Chữ viết ban đâu của người Ai Cập là loại chữ tượng hình.    

Loigiaihay.com

9

Người Ai Cập ướp xác để

A. làm theo ý thần linh.                              C. đợi linh hồn tái sinh.

B. gia đình được giàu có.                            D. người chết được lên thiên đàng.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục III, trang 36 SGK để trả lời

Người Ai Cập ướp xác để đợi linh hồn tái sinh và xây dựng kim tự tháp để cất giữ xác ướp

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Người Ai Cập ướp xác để đợi linh hồn tái sinh.

Loigiaihay.com

10

Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của người Ai Cập là

A. tượng nhân sư.                                     C. mặt nạ vua Tu-tan-kha-mun.

B. tượng bán thân Nê-phéc-ti-ti.                D. kim tự tháp.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục III trang 35 SGK 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng  là D

Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của người Ai Cập là kim tự tháp.

Loigiaihay.com


Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close