Bài 2 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 18 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

* Các giai cấp, tầng lớp nào mới xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai?

☐ Địa chủ.

☐ Nông dân.

☐ Công nhân.

☐ Tư sản.

☐ Tiểu tư sản.

☐ Trí thức.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3. Xã hội Việt Nam phân hóa để trả lời

Lời giải chi tiết

* Các giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai:

☒ Tư sản.

☒ Tiểu tư sản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài