Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 18 tập bản đồ Sử 9. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

 Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai

+) Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ những nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Vì sao thực dân Pháp đẩy mạnh chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

☐ Nền kinh tế Pháp bị kiệt quệ sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

☐ Pháp trở thành con nợ của Mĩ.

☐ Pháp mất hết vốn ở Nga do Cách mạng tháng Mười thắng lợi.

☐ Việt Nam là thuộc địa có tài nguyên giàu có.

* Thực dân Pháp tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực nào trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

☐ Nông nghiệp (chủ yếu đồn điền cao su).

☐ Khai mỏ.

☐ Công nghiệp chế biến.

☐ Thương nghiệp, ngân hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa và mục 1. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp

Lời giải chi tiết

Nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai

* Vì sao thực dân Pháp đẩy mạnh chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

☒ Nền kinh tế Pháp bị kiệt quệ sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

* Thực dân Pháp tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực nào trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

☒ Nông nghiệp (chủ yếu đồn điền cao su).

Khai mỏ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài