Bài 2 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 14 tập bản đồ Sử 9. Em hãy nêu những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh

Lời giải chi tiết

* Những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ là:

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ đề ra "chiến lược toàn cầu" nhằm:

+ Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.

+ Thiết lập sự thống trị của Mĩ trên thế giới.

- Tiến hành "viện trợ" để lôi kéo, không chế các nước; lập ra các khối quân sự; chạy đua vũ trang, gây chiến tranh xâm lược,...

- Sau khi Liên Xô bị sụp đổ, giới cầm quyền Mĩ ráo riết tiến hành nhiều chính sách, biện pháp để xác lập trật tự thế giới đơn cực do Mĩ hoàn toàn chi phối và khống chế nhưng giữa tham vọng to lớn và khả năng thực tế của Mĩ vẫn có khoảng cách không nhỏ.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 8. Nước Mĩ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài