Bài 1 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 14 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy:

Lược đồ vị trí địa lí của nước Mĩ trên thế giới

+) Tô màu vàng vào lãnh thổ nước Mĩ (phần lục địa) trên lược đồ. 

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

- Nước Mĩ nằm ở khu vực nào trên thế giới?

☐ Bắc Mĩ.

☐ Nam Mĩ

☐ Tây Âu.

☐ Đông Phi.

- Vì sao từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới?

☐ Mĩ thu được 114 tỉ USD lợi nhuận từ bán vũ khí và hàng hóa cho các nước.

☐ Mĩ có nguồn lợi khổng lồ từ hệ thống thuộc địa rộng lớn và giàu có trên thế giới.

☐ Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ ở xa chiến trường nên không bị chiến tranh tàn phá.

☐ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tìm ra các mỏ vàng có trữ lượng lớn (3/4 trữ lượng vàng thế giới), nên đã giúp nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Tình hình nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Lời giải chi tiết

- Nước Mĩ nằm ở khu vực nào trên thế giới?

☒ Bắc Mĩ

- Vì sao từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới?

☒ Mĩ thu được 114 tỉ USD lợi nhuận từ bán vũ khí và hàng hóa cho các nước.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ ở xa chiến trường nên không bị chiến tranh tàn phá.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 8. Nước Mĩ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài