Bài 2 trang 13 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử 11. Chiến tranh thuốc phiện đã dẫn đến hậu quả gì đối với Trung Quốc?

Quảng cáo

Đề bài

Chiến tranh thuổc phiện đã dẫn đến hậu quả gì đổi với Trung Quốc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược

Lời giải chi tiết

Chiến tranh thuổc phiện đã dẫn đến những hậu quả:

- Chiến tranh thuốc phiện với sự tấn công như vũ bão của quân Anh khiến triều đình Thanh hoang mang lo sợ và trong một thời gian rất ngắn đã đầu hàng.

- Triều đình Mãn Thanh đồng ý ký kết hiệp ước Nam Kinh (bán quyền lợi của dân tộc Trung Hoa), nội dung bao gồm: Triều đình nhà Thanh phải bồi thường 2100 vạn ngân lượng cho chính phủ Anh, nhượng đảo Hồng Kông, khu vực mới mở rộng của Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba, Thượng Hải…

=> Đây được coi là điều ước không bình đẳng mà quân ngoại quốc đã ép buộc Trung Quốc phải ký kết.

=> Trung Quốc từ đây trở thành một đất nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. 

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 14 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp

 • Bài 4 trang 14 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu nội dung cơ bản học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

 • Bài 5 trang 15 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 11. Diễn biến của phong trào cách mạng ở Trung Quốc

 • Bài 6 trang 16 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Vì sao nói: Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

 • Bài 7 trang 16 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 16 sách bài tập Lịch sử 11. Nêu nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc

Quảng cáo
close