Bài 16.16 trang 56 SBT Vật lí 6

Giải bài 16.16 trang 56 sách bài tập vật lí 6. Hãy vẽ sơ đồ của hệ thống ròng rọc dùng để đứng từ dưới đất kéo một vật 100 kg lên cao với lực kéo chỉ bằng 250N

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy vẽ sơ đồ của hệ thống ròng rọc dùng để đứng từ dưới đất kéo một vật \(100 kg\) lên cao với lực kéo chỉ bằng \(250N\) với số ròng rọc ít nhất. Coi trọng lượng của ròng rọc là không đáng kể. Yêu cầu nói rõ tác dụng cùa từng ròng rọc trong hệ thống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức trính trọng lượng \(P = 10.m\)

Sử dụng lí thuyết về ròng rọc

Sử dụng lí thuyết về ròng rọc động: Ròng rọc động dùng lực giảm một nửa.

Lời giải chi tiết

Vật khối lượng \(m = 100kg\) nên có trọng lượng \(P = 10.m = 1000N\)

Vì \(\dfrac{P}{F} = \dfrac{1000}{250}=4\) nên phải dùng \(2\) ròng rọc động và \(2\) ròng rọc cố định tạo thành một palăng như hình vẽ:

Ròng rọc 1, 2 là ròng rọc cố định có tác dụng thay đổi hướng của lực kéo.

Ròng rọc 3, 4 là ròng rọc động có tác dụng làm giảm độ lớn của lực kéo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 16. Ròng rọc
 • Bài 16.17 trang 56 SBT Vật lí 6

  Bài 16.17 trang 56 SBT Vật lí 6

  Giải bài 16.17 trang 56 sách bài tập vật lí 6. Hãy so sánh hai pa-lăng vẽ ở hình 16.6 về:

 • Bài 16.18 trang 56 SBT Vật lí 6

  Bài 16.18 trang 56 SBT Vật lí 6

  Giải bài 16.18 trang 56 sách bài tập vật lí 6. Hãy nêu tác dụng của các ròng rọc ở cần cẩu vẽ ở hình 16.7

 • Bài 16.15 trang 55 SBT Vật lí 6

  Bài 16.15 trang 55 SBT Vật lí 6

  Giải bài 16.15 trang 55 sách bài tập vật lí 6. Phải mắc các ròng rọc động và ròng rọc cố định như thế nào để với một số ít nhất các ròng rọc

 • Bài 16.14 trang 55 SBT Vật lí 6

  Bài 16.14 trang 55 SBT Vật lí 6

  Giải bài 16.14 trang 55 sách bài tập vật lí 6. Dùng hệ thống máy cơ đơn giản vẽ ở hình 16.5 (khối lượng của ròng rọc và ma sát giữa vật nặng và mặt phẳng nghiêng coi như không đáng kể)

Gửi bài tập - Có ngay lời giải