Bài 16.13 trang 55 SBT Vật lí 6

Giải bài 16.13 trang 55 sách bài tập vật lí 6. Với hệ thống ròng rọc vẽ ở hình 16.4, có thể đứng từ trên cao kéo vật trọng lượng p lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là P/4 vì ở đây có đến hai ròng rọc động.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Với hệ thống ròng rọc vẽ ở hình 16.4, có thể

A. đứng từ dưới kéo vật trọng lượng \(P\) lên cao với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \( \dfrac{P}{6}\)

B. đứng từ trên cao kéo vật trọng lượng \(P\) lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \( \dfrac{P}{6}\)

C. đứng từ dưới kéo vật trọng lượng \(P\) lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \( \dfrac{P}{4}\)

D. đứng từ trên cao kéo vật trọng lượng \(P\) lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhât là \( \dfrac{P}{4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về ròng rọc động.

Lời giải chi tiết

Từ hình ta thấy phải đứng từ trên kéo vật.

Vì có hai ròng rọc động nên lực kéo giảm đi \(4\) lần, tức là lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \( F=\dfrac{P}{4}\)

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 16. Ròng rọc
 • Bài 16.14 trang 55 SBT Vật lí 6

  Bài 16.14 trang 55 SBT Vật lí 6

  Giải bài 16.14 trang 55 sách bài tập vật lí 6. Dùng hệ thống máy cơ đơn giản vẽ ở hình 16.5 (khối lượng của ròng rọc và ma sát giữa vật nặng và mặt phẳng nghiêng coi như không đáng kể)

 • Bài 16.15 trang 55 SBT Vật lí 6

  Bài 16.15 trang 55 SBT Vật lí 6

  Giải bài 16.15 trang 55 sách bài tập vật lí 6. Phải mắc các ròng rọc động và ròng rọc cố định như thế nào để với một số ít nhất các ròng rọc

 • Bài 16.16 trang 56 SBT Vật lí 6

  Bài 16.16 trang 56 SBT Vật lí 6

  Giải bài 16.16 trang 56 sách bài tập vật lí 6. Hãy vẽ sơ đồ của hệ thống ròng rọc dùng để đứng từ dưới đất kéo một vật 100 kg lên cao với lực kéo chỉ bằng 250N

 • Bài 16.17 trang 56 SBT Vật lí 6

  Bài 16.17 trang 56 SBT Vật lí 6

  Giải bài 16.17 trang 56 sách bài tập vật lí 6. Hãy so sánh hai pa-lăng vẽ ở hình 16.6 về:

Gửi bài tập - Có ngay lời giải