Bài 13.1 trang 42 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.1 trang 42 sách bài tập vật lí 6. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng \(20kg\) từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?

A. \(F < 20N\).                   B. \(F = 20N\).

C. \(20N < F < 200N\).    D. \(F = 200N\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết kéo vật lên theo phương thẳng đứng: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

Sử dụng công thức tính trọng lượng vật: \(P=10m\)

Lời giải chi tiết

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

Trọng lượng thùng nước có khối lượng \(20kg\) là \(P=10m=10.20=200N\)

Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng \(20kg\) phải dùng lực \(F = P = 200N\)

Chọn D  

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 13. Máy cơ đơn giản
list
close
Gửi bài Gửi bài