Giải bài 10.2 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định? A. Ngưng tụ. B. Hoá hơi. C. Sôi. D. Bay hơi.

Quảng cáo

Đề bài

Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định?

A. Ngưng tụ.

B. Hoá hơi.

C. Sôi.

D. Bay hơi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sự ngưng tụ và sự bay hơi xảy ra ở mọi nhiệt độ còn sự sôi chỉ xảy ra ở nhiệt độ sôi

Lời giải chi tiết

A: xảy ra ở mọi nhiệt độ

B: xảy ra ở mọi nhiệt độ

C: xảy ra ở nhiệt độ xác đinh

D: xảy ra ở mọi nhiệt độ

=> Đáp án C

 

Loigiaihay.com


Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close