Bài 10.14 trang 37 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.14 trang 37 sách bài tập vật lí 6. Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là \(\Delta {l_1}=3cm\). Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khôi lượng \(m_2 = 2m_1\), \({m_3} = {1 \over 3}{m_1}\) thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế sẽ lần lượt là:

A. \(\Delta {l_2}=1,5cm\);\(\Delta {l_3}=9cm\)                    

B.\(\Delta {l_2}=6cm\) ;\(\Delta {l_3}=1cm\)

C.\(\Delta {l_2} = 2cm,\Delta {l_3} = \dfrac{1}{3}cm\)              

D. \(\Delta {l_2} = 2cm,\Delta {l_3} = \dfrac{1}{3}cm\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức \(\dfrac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \dfrac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_2}}}\) (độ biến dạng tỉ lệ với lực đàn hồi của lò xo, lực đàn hồi lại cân bằng với trọng lực) và \(P = 10m\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\dfrac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \dfrac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_2}}} \Leftrightarrow \dfrac{{{m_1}}}{{{m_2}}} = \dfrac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_2}}}\Leftrightarrow \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{{\Delta {l_2}}} \Leftrightarrow \Delta {l_2} = 6\,cm\)

\(\dfrac{{{P_1}}}{{{P_3}}} = \dfrac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_3}}} \Leftrightarrow \dfrac{{{m_1}}}{{{m_3}}} = \dfrac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_3}}} \Leftrightarrow 3 = \dfrac{3}{{\Delta {l_3}}} \Leftrightarrow \Delta {l_3} = 1\,cm\)

Chọn B 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 10.15 trang 37 SBT Vật lí 6

  Bài 10.15 trang 37 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.15 trang 37 sách bài tập vật lí 6. Một lò xo có độ dài ban đầu là lo = 20cm. Gọi l(cm) là độ dài của lò xo khi được treo các quả cân có khối lượng m(g).

 • Bài 10.13 trang 36 SBT Vật lí 6

  Bài 10.13 trang 36 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.13 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải

 • Bài 10.12 trang 36 SBT Vật lí 6

  Bài 10.12 trang 36 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.12 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải

 • Bài 10.11 trang 36 SBT Vật lí 6

  Bài 10.11 trang 36 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.11 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Bài 10.11. Một cặp sách có trọng lượng 35N thì có khối lượng bao nhiêu gam?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải