Bài 10.13 trang 36 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.13 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải.

1. Một chiếc xe tải có khối lượng \(3\) tấn thì có trọng lượng

a) nhỏ hơn \(10\) một chút.

2. Nếu tính chính xác, trọng lượng của xe tải \(3\) tấn phải

b) chấp nhận công thức \(P = 10m\) đế tìm trọng lượng của một vật, nếu biết khối lượng của nó.

3. Nếu tính chính xác thì hệ số tỉ lệ trong công thức \(P(N) = 10m(kg)\) phải

c) nhỏ hơn \(3000N\) một chút.

4. Trong thực tế, nếu không cần độ chính xác cao, ta vẫn

d) \(3000N\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về khối lượng và trọng lượng.

Lời giải chi tiết

+ 1 - d: Một chiếc xe tải có khối lượng \(3\) tấn thì có trọng lượng \(3000N\).

+ 2 - c: Nếu tính chính xác, trọng lượng của xe tải \(3\) tấn phải nhỏ hơn \(3000N\) một chút (và bằng \(2.940N\))

+ 3 - a: Nếu tính chính xác thì hệ số tỉ lệ trong công thức \(P(N) = 10m(kg)\) phải nhỏ hơn \(10\) một chút (hệ số này là \(P(N)= 9,8m(kg)\))

+ 4 - b: Trong thực tế, nếu không cần độ chính xác cao, ta vẫn chấp nhận công thức \(P = 10m\) để tìm trọng lượng của một vật, nếu biết khối lượng của nó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 10.14 trang 37 SBT Vật lí 6

  Bài 10.14 trang 37 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.14 trang 37 sách bài tập vật lí 6. Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là

 • Bài 10.15 trang 37 SBT Vật lí 6

  Bài 10.15 trang 37 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.15 trang 37 sách bài tập vật lí 6. Một lò xo có độ dài ban đầu là lo = 20cm. Gọi l(cm) là độ dài của lò xo khi được treo các quả cân có khối lượng m(g).

 • Bài 10.12 trang 36 SBT Vật lí 6

  Bài 10.12 trang 36 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.12 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải

 • Bài 10.11 trang 36 SBT Vật lí 6

  Bài 10.11 trang 36 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.11 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Bài 10.11. Một cặp sách có trọng lượng 35N thì có khối lượng bao nhiêu gam?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải