Bài 10.11 trang 36 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.11 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Bài 10.11. Một cặp sách có trọng lượng 35N thì có khối lượng bao nhiêu gam?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Một cặp sách có trọng lượng \(35N\) thì có khối lượng bao nhiêu gam?

A. \(3,5g\)                 B. \(35g\).                   

C. \(350g\).                D. \(3500g\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng: \(P=10m\)

Lời giải chi tiết

Do \(P=10m\) nên \(m = \displaystyle{P \over {10}} = \displaystyle{{35} \over {10}} = 3,5kg = 3500g\)

Vậy cặp sách có trọng lượng \(35N\) thì có khối lượng \(3,5kg\) và bằng \(3500g\).

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 10.12 trang 36 SBT Vật lí 6

  Bài 10.12 trang 36 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.12 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải

 • Bài 10.13 trang 36 SBT Vật lí 6

  Bài 10.13 trang 36 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.13 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải

 • Bài 10.14 trang 37 SBT Vật lí 6

  Bài 10.14 trang 37 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.14 trang 37 sách bài tập vật lí 6. Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là

 • Bài 10.15 trang 37 SBT Vật lí 6

  Bài 10.15 trang 37 SBT Vật lí 6

  Giải bài 10.15 trang 37 sách bài tập vật lí 6. Một lò xo có độ dài ban đầu là lo = 20cm. Gọi l(cm) là độ dài của lò xo khi được treo các quả cân có khối lượng m(g).

Gửi bài tập - Có ngay lời giải