Bài 10 trang 137 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 137 VBT toán 9 tập 2. Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Đường kính đường tròn là \(d = 2r\)

+ Đường sinh hình nón \(l = \sqrt {{r^2} + {h^2}} \)

+ Thể tích hình nón bán kính đáy \(r\) và chiều cao \(h\) là \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 + Khi \(r = 10cm\) và \(h = 10cm\) ta có đường kính \(d = 2r = 20\left( {cm} \right)\)

- Đường sinh \(l = \sqrt {{r^2} + {h^2}}  = \sqrt {{{10}^2} + {{10}^2}}\)\(  = 10\sqrt 2 \,cm\);

- Thể tích  \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h = \dfrac{1}{3}\pi {.10^2}.10 \)\(= \dfrac{1}{3} \cdot {10^3}\pi \left( {c{m^3}} \right).\)

+ Khi \(d = 10cm\) và \(h = 10cm\), ta có \(r = 5cm\);

- Đường sinh \(l = \sqrt {{h^2} + {r^2}}  = \sqrt {{{10}^2} + {5^2}}\)\(  = 5\sqrt 5 \,\left( {cm} \right)\);

- Thể tích \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h = \dfrac{1}{3}.\pi {.5^2}.10 \)\(= \dfrac{1}{3}250\pi \left( {c{m^3}} \right)\).

+ Khi \(h = 10cm\) và \(V = 1000\,c{m^3}\), ta có  \({r^2} = \dfrac{{3V}}{{\pi h}} = \dfrac{{3.1000}}{{\pi .10}} = \dfrac{{300}}{\pi }\)

\( \Rightarrow r = \sqrt {\dfrac{{300}}{{3,14}}}  = 9,77\left( {cm} \right),\)\(d = 2r = 19,54\left( {cm} \right).\)

- Đường sinh \(l = \sqrt {{h^2} + {r^2}}  = \sqrt {100 + \dfrac{{300}}{\pi }}\)\(  \approx 13,98cm\)

+ Khi \(r = 10cm\) và \(V = 1000\,c{m^3}\), ta có \(d = 2r = 20\left( {cm} \right);\)

- Chiều cao \(h = \dfrac{{3V}}{{\pi {r^2}}} = \dfrac{{3.1000}}{{\pi {{.10}^2}}} = 9,5\left( {cm} \right);\)

- Đường sinh \(l = \sqrt {\dfrac{{900}}{\pi } + 100}  \approx 19,66cm.\)

+ Khi \(d = 10cm\) và \(V = 1000c{m^3}\) ta có \(r = 5cm;\)

- Chiều cao  \(h = \dfrac{{3V}}{{\pi {r^2}}} = \dfrac{{3.1000}}{{\pi {{.5}^2}}} = \dfrac{{120}}{\pi }\left( {cm} \right);\)

 Đường sinh \(l = \sqrt {{r^2} + {h^2}}  = \sqrt {{5^2} + {{\left( {\dfrac{{120}}{\pi }} \right)}^2}}\)\(  \approx 38,5\left( {cm} \right).\)

Điền kết quả vào ô trống trong bảng trên.

Loigiaihay.com

 • Bài 11 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 138 VBT toán 9 tập 2. Cái mũ của chú hề với các đường kính cho theo hình 74. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ (không kể riềm, mép, phần thừa)...

 • Bài 12 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 138 VBT toán 9 tập 2. Hình 75 cho ta hình ảnh của một cái đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (OA = OB). Hãy so sánh tổng thể tích của hai hình nón và thể tích hình trụ...

 • Bài 13 trang 139 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 13 trang 139 VBT toán 9 tập 2. Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau...

 • Bài 14 trang 139 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 14 trang 139 VBT toán 9 tập 2. Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho ở hình 76. Hãy tính: a) Thể tích của dụng cụ này...

 • Bài 15 trang 140 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 15 trang 140 VBT toán 9 tập 2. Một cái xô bằng inốc có dạng hình nón cụt đựng hóa chất, có các kích thước cho ở hình 77 (đơn vị: cm). a) Hãy tính diện tích xung quanh của xô...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close