Bài 1 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 45 tập bản đồ Sử 9. Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung bài học, em hãy nối những thông tin trong khung màu xanh với những thông tin trong khung màu đỏ để thấy được nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm trong gian đoạn từ năm 1976 đến năm 1980.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) và mục 2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close