Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 47 trong SGK kết hợp với nội dung bài học

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cuộc chiến đấu giam chân địch ở thủ đô Hà Nội thể hiện tinh thần của bộ đội ta

A. sẵn sàng chiến đấu 

B. vì dân phục vụ

C. căm thù giặc Pháp   

D. dũng cảm kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

Lời giải chi tiết:

Cuộc chiến đấu giam chân địch ở thủ đô Hà Nội thể hiện tinh thần của bộ đội ta sẵn sàng chiến đấu, căm thù giặc Pháp, dũng cảm kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Chọn: A, C, D

Câu 2

Ý nào không phải là kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị?

A. Đánh bại hoàn toàn âm mưu, kế hoạch đánh úp cơ quan đầu não của ta ở Hà Nội và lực lượng vũ trang ở các đô thị

B. Củng cố xây dựng lực lượng của ta về mọi mặt

C. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao và vây hãm địch dài ngày trong các đô thị

D. Tao điều kiện cho cả nước chuẩn bị kháng chiến lâu dài

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

Lời giải chi tiết:

Kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị:

- Củng cố xây dựng lực lượng của ta về mọi mặt

- Hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao và vây hãm địch dài ngày trong các đô thị

- Tao điều kiện cho cả nước chuẩn bị kháng chiến lâu dài

Chọn: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close