Bài 1 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 26 tập bản đồ Sử 9. Hãy điền các địa danh vào chỗ chấm là nơi diễn ra Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây, em hãy:

Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc

+) Điền các địa danh vào chỗ chấm (…) là nơi diễn ra Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương, thành lập Mặt trận Việt Minh và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

+) Điền tên các tỉnh thuộc khu căn cứ địa Việt Bắc vào chỗ chấm (…) trên lược đồ.

+) Nối nối những sự kiện trong khung màu xanh với những sự kiện trong khung màu đỏ cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941)

Lời giải chi tiết

Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài