Bài 1 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 26 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy:

a) Nêu những ngành kinh tế ở nước ta, đã bị Pháp tập trung đầu tư để khai thác trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai

b) Phân tích vì sao Pháp lại chọn những ngành kinh tế đó

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết

a)

Những ngành kinh tế ở nước ta, đã bị Pháp tập trung đầu tư để khai thác trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai là:

- Nông nghiệp: chủ yếu là đồn điền cao su.

- Khai mỏ: chủ yếu là mỏ than.

b)

Pháp lại chọn những ngành kinh tế đó vì:

- Đầu tư vào nông nghiệp đề khắc phục hậu quả chiến tranh thế giới thứ nhất ở chính quốc.

- Việt Nam có trữ lượng than lớn.

- Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài