Bài 1 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 22 tập bản đồ Sử 9. Dựa vào lược đồ dưới đây, em hãy tô màu đỏ vào khuyên tròn tại địa danh Hương Cảng (Trung Quốc)

Quảng cáo

Đề bài

 Dựa vào lược đồ dưới đây, em hãy tô màu đỏ vào khuyên tròn tại địa danh Hương Cảng (Trung Quốc)

Lược đồ nơi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Lời giải chi tiết

Lược đồ nơi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài