Bài 1 trang 132 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 132 VBT toán 9 tập 2. Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352 xăng-ti-mét vuông. Khi đó chiều cao của hình trụ là...

Quảng cáo

Đề bài

Một hình trụ có bán kính đáy là \(7cm\), diện tích xung quang bằng \(352{\rm{ }}c{m^2}\). Khi đó chiều cao của hình trụ là:

(A) \(3,2 cm\)                      (B) \(4,6 cm\)

(C) \(1,8 cm\)                      (D) \(2,1 cm\)

(E) Một kết quả khác

Hãy chọn kết quả đúng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy \(r\) và chiều cao \(h\) là \({S_{xq}} = 2\pi rh\) . Từ đó tính chiều cao hình trụ.

Lời giải chi tiết

Theo công thức ta có

\({S_{xq}} = 2\pi rh \Leftrightarrow h = \dfrac{{{S_{xq}}}}{{2\pi r}} = \dfrac{{352}}{{2.\pi .7}}\)\( \approx 8\left( {cm} \right)\)

Vậy kết quả đúng là đáp án E.

 

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 132 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 2 trang 132 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả vào những ô trống (...) của bảng sau...

 • Bài 3 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 3 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314 xăng-ti-mét vuông. Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ...

 • Bài 4 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 4 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = a). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được được hình trụ có thể tích V1; quanh BC thì được hình trụ có thể tích V2...

 • Bài 5 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 5 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Người ta nhúng hoàn toàn một tượng đá nhỉ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ. Diện tích đáy của lọ thủy tinh là 12,8 xăng-ti-mét vuông. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5 mm...

 • Bài 6 trang 134 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 6 trang 134 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả những ô trống (...) trong bảng sau...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close