Bài 2 trang 132 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 132 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả vào những ô trống (...) của bảng sau...

Quảng cáo

Đề bài

Điền đủ kết quả vào những ô trống (...) của bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Chu vi đường tròn bán kính \(r\) là \(C = 2\pi r.\) Diện tích hình tròn bán kính \(r\) là \(S = \pi {r^2}.\)

+ Hình trụ có \(r\) là bán kính đáy và \(h\) là chiều cao thì  thể tích hình trụ \(V = \pi {r^2}h\), diện tích xung quanh \({S_{xq}} = 2\pi rh\).

Lời giải chi tiết

+ Khi \(r = 1cm\) và \(h = 10cm\) ta có :

- Chu vi đáy : \(C = 2\pi r = 2\pi \left( {cm} \right)\); 

- Diện tích đáy : \({S_d} = \pi {r^2} = \pi \left( {c{m^2}} \right)\);

- Diện tích xung quanh : \({S_{xq}} = 2\pi rh = 2\pi .10 = 20\pi \left( {c{m^2}} \right)\);

- Thể tích : \(V = \pi {r^2}h = \pi .10 = 10\pi \left( {c{m^3}} \right)\).

+ Khi \(r = 5cm\) và \(h = 4cm\) ta có :

\(C = 2\pi r = 10\pi \left( {cm} \right)\);                               \({S_d} = \pi {r^2} = \pi {.5^2} = 25\pi \left( {c{m^2}} \right);\)

\({S_{xq}} = 2\pi rh = 40\pi \left( {c{m^2}} \right)\);                        \(V = \pi {r^2}h = \pi {.5^2}.4 = 100\pi \left( {c{m^3}} \right)\).

+ Khi \(h = 8cm\) và chu vi đáy \(C = 4\pi \) cm ta có :

\(4\pi  = 2\pi r \Rightarrow r = 2cm;\)                          \({S_d} = \pi {r^2} = \pi {.2^2} = 4\pi \left( {c{m^2}} \right);\)

\({S_{xq}} = 2\pi rh = 32\pi \left( {c{m^2}} \right);\)                      \(V = \pi {r^2}h = \pi {.2^2}.8 = 32\pi \left( {c{m^3}} \right)\).

Điền kết quả vào bảng trên.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 3 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314 xăng-ti-mét vuông. Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ...

 • Bài 4 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 4 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = a). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được được hình trụ có thể tích V1; quanh BC thì được hình trụ có thể tích V2...

 • Bài 5 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 5 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Người ta nhúng hoàn toàn một tượng đá nhỉ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ. Diện tích đáy của lọ thủy tinh là 12,8 xăng-ti-mét vuông. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5 mm...

 • Bài 6 trang 134 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 6 trang 134 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả những ô trống (...) trong bảng sau...

 • Bài 7 trang 135 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 7 trang 135 VBT toán 9 tập 2. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền nam nước Pháp có dạng một hình trụ với độ dài 30 m. Dung tích của đường ống nói trên là 1800000...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close