Bài 1-2.7 trang 6 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.7 trang 6 sách bài tập vật lí 6. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1dm để đo chiều dài lớp học

Quảng cáo

Đề bài

Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là \(1dm\) để đo chiều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúng?
A.\(5m\).                     B.\(50dm\).                 

C.\(500cm\).                D. \(50,0dm\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về cách ghi kết quả đo.

Lời giải chi tiết

Vì ĐCNN của thước là 1dm nên không thể cho kết quả chính xác đến cm như đáp án C và cũng không cho đáp án chỉ đến hàng m như đáp án A. ĐCNN của thước là một số nguyên nên không thể cho kết quả chính xác như đáp án D. Vậy chỉ có cách ghi kết quả B là đúng nhất. 

Chọn B.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)
Gửi bài