Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 97 để trả lời.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

* Những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp:

- Cho 25 vạn lính (trong số 35 vạn) về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh, số lính còn lại chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.

- Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng.

- Đặt một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.

- Định phép quân điền, cấm giết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo, cấm điều động dân phu trong mùa cấy, gặt.

* Nhận xét:

- Nhà nước quan tâm đến vấn đề phục hồi và phát triển nông nghiệp.

- Các chính sách tích cực, phù hợp với hoàn cảnh đất nước, góp phần khôi phục và phát triển trở lại sản xuất nông nghiệp sau chiến tranh.

=> Nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và có bước phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close