Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ?

Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ?

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 99, 100 để đưa ra nhận xét, đánh giá. 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Giáo dục thi cử dưới thời Lê Sơ:

- Dưới thời Lê sơ nền giáo dục của Đại Việt rất phát triển. Trong vòng một thế kỉ, nhà Lê sơ đã tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên. 

- Cho dựng lại Quốc tử giám ở Thăng Long, mở trường học ở các lộ. Ở các đạo, phủ đều có trường công.

- Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho.

Giáo dục và thi cử phát triển là cơ sở đào tạo nhân tài cho đất nước. Qua đó, trình độ dân trí được nâng cao. Số trường học ngày càng tăng lên. Giáo dục mở rộng cho nhiều đối tượng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close