Em có nhận xét gì về vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV ?

Nhận xét về Vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét gì về vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức cả bài để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

Nhận xét gì về vương triều Trần cuối thế kỉ XIV:

-  Khủng hoảng, suy thoái trầm trọng. Biểu hiện trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội.

- Vua ăn chơi sa đọa, quan lại tham nhũng, triều đình không được lòng nhân dân. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close