Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết

Giải bài tập Bài 4 trang 154 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ và vận dụng.

Lời giải chi tiết

Các phương hướng giải quyết:

- Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để giảm bớt gia tăng dân số.

- Đầu tư thâm canh, tăng vụ, áp dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật mới (giống mới) nhằm tăng năng suất, sản lượng lương thực.

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Nâng cao mức sống và giải quyết việc làm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài