Dựa vào hình 34.2 và các thông tin ở trên, hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 34.

Dựa vào hình 34.2 và các thông tin ở trên, hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 34.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 34.2 và các thông tin ở trên, hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 34.

Lời giải chi tiết

 
Các chỉ tiêu Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp
Dạng cây 1 lá mầm, 2 lá mầm 2 lá mầm
Nơi sinh trưởng Phần thân non Phân thân trưởng thành
Đặc điểm bó mạch Bó mạch phân bố rải rác Bó mạch phân bố thành vòng tròn
Kích thước thân Nhỏ Lớn
Dạng sinh trưởng Làm cho cây dài ra Làm cho cây to ra
Thời gian sống Ngắn Dài

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close