Câu 2 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Lời giải chi tiết

Các đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp

* Đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp

Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng của mô phân sinh làm cho cây lớn và cao lên. Phần lớn cây Một lá mầm có sinh trưởng sơ cấp, các bó mạch xếp lộn xộn. Vì vậy, thân thường có kích thước bé, thời gian sống ngắn. Sinh trưởng sơ cấp cũng có ở phần thân non như ngọn cây của cây Hai lá mầm.

* Đặc điểm của sinh trưởng thứ cấp

Sinh trưởng thứ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây to, lớn lên do sự phân chia tế bào của tầng sinh vỏ (phía ngoài cho tế bào vỏ, phía trong cho thịt vỏ) và tầng sinh trụ. Tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ bên trong và mạch rây bên ngoài. Cây lớn lên về chiều ngang, thân to và sống lâu năm. Phần lớn cây Hai lá mầm sinh trưởng thứ cấp.

loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close