Câu 4 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Sau khi cây mọc mầm bắt đầu quang hợp, các lá mầm sẽ trở thành:

A. Mô rễ.                                 B. Mô libe.

c. Tán lá.                                 D. Phân hóa và rụng.

Lời giải chi tiết

Đáp án: D

 loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài